Het VIN behandelprogramma

Het behandelprogramma VIN is een stimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren tot 25 jaar die in een toestand van verminderd bewustzijn (vegetatief of laag bewust) verkeren na ernstig hersenletsel. VIN staat voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie.

 

Het programma is opgebouwd uit een observatieperiode van twee weken met aansluitend een behandelperiode van zes weken. Daarna volgt evaluatie en over het algemeen een tweede behandelperiode van zes weken (afhankelijk van de oorzaak van het hersenletsel en het beloop van het herstel in de eerste periode). In uitzonderlijke gevallen kan het programma verlengd worden met een extra behandelperiode van zes weken.

De behandeling

Gedurende de behandelperiode krijgt de cliënt op verschillende manieren en heel gestructureerd zintuiglijke en/of cognitieve prikkels toegediend met als doel het uitlokken van steeds gerichtere reacties. Op die manier proberen we het bewustzijn naar een hoger niveau te brengen. Naast de stimuleringen zetten we ook fysiotherapie, ergotherapie en logopedie in. We streven daarbij naar vier tot vijf behandelmomenten per dag, afgewisseld met rustperioden. Daarnaast is er veel aandacht voor het optimaliseren van de fysieke conditie en het voorkomen van medische complicaties.

Een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psycholoog, psychologisch medewerkers en verpleegkundigen, voert het behandelprogramma uit. Daarbij betrekken we de familie van de cliënt heel nauw. Maatschappelijk werk begeleidt hen gedurende de gehele opname. De revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor de geleverde behandeling en zorg, stuurt het behandelteam aan.

Wie komt in aanmerking?

Voor deze behandeling komt niet iedereen in aanmerking. Pas wanneer de cliënt medisch stabiel is (dat wil zeggen geen apparatuur nodig heeft voor basale lichaamsfuncties zoals ademhalen en bloeddrukregulatie en geen intraveneuze toediening van voeding en/of medicatie krijgt), kan hij/zij de behandeling volgen.

Wat betreft het bewustzijn is er sprake van een vegetatieve of laagbewuste toestand. Het hersenletsel mag niet langer dan zes maanden geleden (traumatisch) of drie maanden geleden (zuurstoftekort) ontstaan zijn. De oorzaak van het hersenletsel bepaalt mede de duur van het behandelprogramma.

 

Meer informatie vindt u in de informatiefolder VIN. Of op onze website.

 

25 jaar VIN behandeling!

In 2012 bestond het behandelprogramma VIN 25 jaar. Om dat jubileum te vieren, heeft Libra Revalidatie & Audiologie op 7 december 2012 een symposium ‘Bewustzijn over Coma’ georganiseerd. Verschillende sprekers hebben het verleden, heden en de toekomst van het VIN behandelprogramma de revue laten passeren.