Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab01.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab02.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab03.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab04.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab05.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab06.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab07.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab08.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab09.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab10.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25 Warning: mime_content_type(/home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/files/fieldlabfieldlab11.jpg): failed to open stream: Bestand of map bestaat niet in /home/dslibra/domains/libranet.nl/public_html/jaarbeeld2012/templates/elements/slider/default.php on line 25

Nieuwbouw Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten 

Wat is een Fieldlab?

Een Fieldlab is te omschrijven als een platform waarin een aantal organisaties samenwerken om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen, die ze daarna op de markt brengen. Het zijn laboratoria in de praktijk, dichtbij de sporters en hun omgeving. Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten richt zich daarbij op vernieuwingen op het gebied van sport voor mensen met een beperking. In dit geval vindt de samenwerking plaats tussen Kennisinstellingen, de overheid, het bedrijfsleven, sportbonden en organisaties uit de zorgsector waaronder Libra Revalidatie & Audiologie. 

Integratie en gezondheidsbevordering

Libra R&A wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door haar deskundigheid op het gebied van revalidatie van volwassenen en kinderen met een beperking, buiten de revalidatie in te zetten. Als partner in het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten dragen we daarbij bij aan gezondheidsbevordering en verhoging van de maatschappelijke integratie van onze doelgroepen. Aangepast bewegen en sport in combinatie met vernieuwing vormen hierbij het aangrijpingspunt.

Inzet deskundigheid

Onze deskundigheid zetten we met name daar in op ons werkterrein, het bieden van complexe revalidatiegeneeskundige zorg en dienstverlening, maar ook op het gebied van begeleiding van volwassen en kinderen met een beperking naar (meer) bewegen/sporten. Dit doen we door het beschikbaar stellen van faciliteiten en deskundigheid op een aantal terreinen zoals sporthulpmiddelen, sportvervoermiddelen, trainingsmethodes, meting van fysieke belastbaarheid bij verschillende aandoeningen, gericht op optimale sport/beweegadvisering etc.

Oplevering en opening

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de planvorming en ontwikkeling. In 2012 is de bouw van het Fieldlab bij de locatie Blixembosch gestart, begeleid door de afdeling Vastgoed van het Facilitair Bedrijf. De nieuwbouw is eind 2012 opgeleverd en inmiddels heeft in juni 2013 de feestelijke opening plaatsgevonden.

 

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten is gerealiseerd met steun van de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en het Jeugdrecreatie-Stichting Ir. P.F.S. Otten Fonds.

Het FieldLab Aangepast Sporten is het jongste FieldLab in Noord-Brabant. Het werkt samen met andere FieldLabs in de regio: FieldLab De Tongelreep (topzwemmen) en FieldLab Sport en Beweeg! (breedtesport) in Eindhoven, FieldLab Flik-Flak (gymnastische sporten) in Den Bosch, en het FieldLab bij NHB Deurne (hippische sporten).