Klein Duimpje

Klein Duimpje is een speel-leergroep voor jonge dove en slechthorende kinderen van anderhalf tot en met vier jaar, die een matig tot ernstig gehoorverlies hebben. Deze kinderen hebben gebaren nodig in hun communicatie en hebben baat bij een ontwikkelingstimulerende aanpak.

 

In de speel-leergroep stimuleren we de kinderen door met hen te spelen, gerichte activiteiten te doen en door de kinderen te stimuleren om met elkaar te spelen. Ouders leren veel over het omgaan en communiceren met hun kind door het onderlinge contact en het informele contact met de leidsters.

Tweetalig

De kinderen krijgen Nederlandse Gebaren Taal (NGT) en Nederlands aangeboden, volgens de benadering: één persoon, één taal.

Deze benadering is te zien in de filmpjes in dit jaarbeeld: ‘Kring’, ‘Groepslogopedie’ en ‘Boekje lezen”. Bij het lezen van een boekje heeft de dove pedagogisch medewerker de leiding. Het taalaanbod is overwegend NGT, waarbij de gebaren sprekend herhaald worden. Bij de kring en groepslogopedie heeft de horende pedagogisch medewerker de leiding. Het taalaanbod is dan overwegend gesproken Nederlands, dat wordt ondersteund met gebaren.

Het team

Het team van Klein Duimpje bestaat uit een dove pedagogisch medewerker, een horende pedagogisch medewerker, een logopedist en een orthopedagoog. Daarnaast werkt het Klein Duimpje team nauw samen met de collega’s van de locatie Audiologisch Centrum Eindhoven.

Waar te vinden?

Klein Duimpje is in Eindhoven gevestigd in een vestiging van Korein1. Hier is voor gekozen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van een kinderdagverblijf. Ook zijn er momenten waarop we de communicatie tussen de horende en de slechthorende kinderen stimuleren, zodat de kinderen van elkaar kunnen leren.

 

Klein Duimpje maakt deel uit van de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid-Oost Nederland (SGB ZON). SGB ZON is een samenwerkingsverband tussen Libra Revalidatie & Audiologie, Adelante in Hoensbroek en het Audiologisch Centrum van het UMC St Radboud in Nijmegen.

 

 

1 Koreingroep ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. “Alles wat we doen, staat in het teken van ons hogere doel: een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Van 0 tot 16 jaar.” Voor meer informatie zie www.koreingroep.nl